Ympäristö

Ympäristöjärjestelmä ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 standardin vaatimusten mukaisen järjestelmän konsultointi.

Ympäristönäkökohtien huomioiminen

Ympäristönäkökohdat

Merkittävät ympäristönäkökohdat

Lakivaatimuksista tulevat vaatimukset

Ympäristöjohtamisjärjestelmä yritykselle

Järjestelmällä tavoitellaan jatkuvaa parantamista ympäristövaikutuksissa.

Konsultointipalvelut

Ympäristönäkökohdat

Merkittävät näkökohdat

Päämäärät, tavoitteet, hallintaohjelma

Sisäinen auditointi

Johdon katselmus.