Laatu

Laatujärjestelmä ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 standardin vaatimusten mukaisen laatujärjestelmän konsultointi.

Myös AQAP 2110:2016 vaatimukset täyttävän järjestelmän konsultointi.

Laatujärjestelmän periaatteet

Toimitetaan asiakkaalle sitä mitä asiakas tarvitsee.

Luvataan vain se mitä pystytään toimittamaan.

Jatkuva parantaminen.

Riskienhallinta laatujärjestelmän avulla

Kolmen tason riskien tunnistaminen ja hallinta

Yritystaso

Prosessitaso

Tuotteet ja palvelut-taso

Konsultointipalvelut

Nykytilanne: GAP-analyysi standardiin verrattuna

Projekti GAP:in puutteiden korjaamiseksi

Sisäinen auditointi

Johdon katselmus