Palvelut

Konsultointi ja sertifiointiauditoinnit

Laatujärjestelmä ISO 9001

Ympäristöjärjestelmä ISO 14001

Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä ISO 45001

Muut palvelut

Radonmittaukset

Energiatehokkuusjärjestelmä

Konsultoinnin toteutus

Nykyaikana voidaan suurin osa toteuttaa etänä Teams, Google Hangouts. Tuotannon osuus paikan päällä.