Työterveys ja -turvallisuus

Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä ISO 45001

Työterveyteen vaikuttavien riskien tunnistaminen ja niiden pienentäminen hallintakeinoilla hyväksyttävälle tasolle.

Jatkuva parantaminen.

Työturvallisuuden parantaminen

Työterveyden parantaminen ja tapaturmien vähentäminen.

Konsultointipalvelut

Riskitaulukot toiminnoissa: riski-hallintakeino-jäännösriski

Lakisääteiset suunnitelmat

Hätätilannevalmius

Sisäinen auditointi

Johdon katselmus